Select Page

Concessió de Trofeus

La secció d’esports del Consell Comarcal del Gironès concedeix trofeus a les entitats de la comarca que organitzin torneigs i competicions.

Per a sol.licitar un o diversos trofeus cal que l’entitat interessada trameti un escrit al Consell Comarcal, indiqui les característiques de la competició, les dates i el lloc de celebració.