Select Page
L’Àrea de Serveis Tècnics ofereix assistència tècnica als municipis que ho sol·liciten.
Serveis:
  • redacció de projectes
  • direcció d’obres
  • redacció d’informes tècnics i urbanístics
  • memòries valorades
  • certificació i fiscalització de plans d’obres
  • Plans de protecció civil

Amb la col·laboració de: