Select Page

SERVEIS TÈCNICS
Projectes i obres municipals
Protecció civil i autoprotecció
Informació i suport municipal
Serveis transferits de la Generalitat de Catalunya
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
Oficina d’habitatge
instal·lacions juvenils
Prevenció i control ambiental de les activitats
Béns culturals d’interès local
Planejament i gestió urbanística

EQUIP TÈCNIC:
Cap del Servei i Arquitecte: Manel Alemany Masgrau
Enginyer: Jordi Güell Camps

Adreces de contacte:
Administració: gestiosstt@girones.cat
Cap del servei: malemany@girones.cat
Enginyer: enginyeria@girones.cat