Select Page
El Consell Comarcal del Gironès va aprovar en sessió plenària, celebrada el juliol del 2004, el Reglament que ha de regir l’ús del català, dins l’ens, així com dels organismes autònoms que en depenen i les empreses que gestionen indirectament serveis locals.