Select Page

Què és l’OCIC Gironès?

És un servei gratuït a disposició de totes les persones de la comarca, que facilita informació sobre els vostres drets i deures com a persones consumidores i usuàries. El servei es presta amb col•laboració de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya.

Quins són els objectius de l’OCIC Gironès?

1. Informar, orientar i assessorar sobre qualsevol tema relacionat amb el consum.
2. Resoldre conflictes que sorgeixin en matèria de consum tant pels consumidors com pels comerciants mitjançant procediments gratuïts i eficaços: mediació i arbitratge.
3. Supervisar i millorar el funcionament del mercat, vetllant per la seguretat dels productes i pel bon funcionament de les relacions entre els consumidors de la comarca i els agents econòmics que venen productes i presten serveis en la nostra demarcació.
4. Educar per al consum a les escoles i fomentar el consum responsable.
5. Formar als adults en temes de consum: xerrades, col•loquis, edició i distribució d’opuscles informatius.
6. Col•laborar amb els establiments comercials i de serveis: informació dels seus drets i de les seves obligacions en matèria de consum.

Tens una queixa, reclamació o vols fer una denúncia?

Consulta aquí les diferències entre queixa, reclamació i denúncia.
Com puc queixar-me, reclamar o denunciar?

Via on-line: clica aquest enllaç i segueix les instruccions.
Correu electrònic: omple aquest formulari i envia’l a oficinadeconsum@girones.cat
Presencialment: Imprimeix aquest formulari i porta’l a les oficines de l’OCIC Gironès.

Descarrega’t els documents

Avís als consumidors
Davant la modificació de les tarifes per part de les operadores de telecomunicacions, informa’t dels teus drets al següent enllaç.