Select Page
Què ès l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica?

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

                                                                    
On som? 
Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:
C/ Riera de Mus 1 A
17003 – Girona
telèfon: 972 21 32 62

Quins serveis oferim?

1.    Servei d’assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 5.000 habitants.

El catàleg dels serveis és pot consultar en l’apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

·          eTRAM: Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
·          Via Oberta: Compartició de dades entre administracions.
·          EACAT: Tramitació inter-administrativa entre les administracions públiques catalanes
·          PCSP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)
·          e.FACT: Factura electrònica
·          eNOTUM: Notificacions electròniques
·          ERES: Registre d’Entrada i Sortida
·          Cercador: Cercador de les administracions públiques
·          IDEC Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.)
·          Entitat de Registre idCAT: Certificats digitals per als ciutadans.
·          Serveis de Seguretat CESICAT: Seguretat en la informació.
·          e-Tauler: Tauler d’anuncis i edictes.

2.    Servei de formació i divulgació de l’administració electrònica

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT: