Select Page

L’Àrea de Medi Ambient ha promogut, coordinat i executat, al llarg dels anys, diferents campanyes de sensibilització ciutadana entre els municipis de la comarca, amb l’objectiu de difondre uns valors ambientals, centrats, principalment en la problemàtica dels residus municipals.

Compostatge casolà

Per tal de reduir la quantitat de fracció orgànica destinada a deposició i complementar el servei de recollida selectiva de la FORM, el Consell Comarcal promou el compostatge casolà. El compostatge casolà consisteix a instal·lar uns recipients (compostadors) a casa dels particulars adherits, dins dels quals hi poden llençar totes les restes vegetals del jardí, l’hort i les restes de la cuina, per transformar-los en compost mitjançant un procés que no produeix males olors ni mosques.

Si voleu instal·lar-vos a casa un compostador, descarregueu-vos i empleneu la sol·licitud per participar en la campanyadel compostatge domèstic i entregueu-la al vostre ajuntament. Si ja disposeu de compostador i voleu sol·licitar el retorn de la fiança dipositada, descarregueu-vos i empleneu la sol·licitud de retorn de fiança i entregueu-la al vostra ajuntament. Per a més informació adreceu-vos a compostatge@girones.cat

Papereres per a la recollida selectiva de paper/cartróPosem a disposició dels centres educatius, de les entitats de la comarca i de les empreses papereres per a la recollida selectiva d’aquesta fracció a les oficines o aules.
Podeu sol·licitar tantes papereres com aules o despatxos tingui el vostre centre o lloc de treball.
Les papereres tenen una vida útil d’aproximadament dos anys.

Per sol·licitar les papereres cal que seguiu el procediment següent:

– Descarregar i emplenar el formulari de Sol·licitud de papereres per al reciclatge del paper i el cartró

– Entregar-lo o bé de forma presencial al Registre del Consell Comarcal del Gironès o bé per via telemàtica mitjançant el procediment d’instància genèrica a la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Gironès

Notificarem per correu electrònic o per telèfon quan podeu fer la recollida al Consell Comarcal del Gironès.

 

 

 

 
Guia “redueix, repara i recupera”


La Guia té per objectiu difondre un seguit d’idees que ens ajudin a generar menys residus i, alhora, promoure uns serveis i establiments locals que ens permeten reutilitzar, arreglar i allargar la vida dels nostres objectes per evitar que esdevinguin deixalles.
Descarregueu-vos aquesta guia aquí.