Select Page

Servei mancomunat de neteja viària

El servei de neteja viària a la comarca comprèn la neteja dels carrers i places mitjançant màquina escombradora d’aspiració, de gran capacitat, acompanyada de personal escombriaire. El servei es realitza en els municipis d’acord amb un calendari preestablert.


Postal per sensibilitzar a la ciutadania sobre la necessitat de mantenir els carrers nets.