Select Page

Agenda 21 Comarcal

L’Agenda 21 del Gironès analitza els aspectes actuals de sostenibilitat de la comarca; fa una diagnosi estratègica per detectar els punts forts i els punts febles de la comarca en clau de sostenibilitat, tot i promovent un pla de participació i comunicació, com a eina per garantir la difusió dels continguts de l’estudi i la incorporació de la percepció i el coneixement local.

El pla d’acció comarcal estableix les actuacions prioritzades a favor del desenvolupament sostenible comarcal.
Complementa l’Agenda 21 Comarcal, un pla de sostenibilitat energètica que replanteja el model de consum, producció i distribució energètica i la redacció d’un pla director comarcal de connectivitat funcional per articular els hàbitats fragmentats i promoure la conservació del paisatge identitari.
Accés a Agenda 21 Comarcal >>

  Pla de mobilitat a la comarca del Gironès

  El contingut del Pla de mobilitat s’aproxima al que estableix la Llei 9/2003 de mobilitat, en la figura dels Plans Directors de Mobilitat (PDM) en l’àmbit comarcal, com a instrument que desenvolupa les Directrius Nacions de Mobilitat (DNM) en un àmbit del territori concret.

  Pla de mobilitat >>

   

   Estudi de sorolls a l’aeroport de Girona

    El grup de Recerca en Energia i Medi Ambient (GREFEMA), del Departament d’Enginyeria Mecànica de la Construcció Industrial de la UdG va realitzar un estudi encarregat pel Consell Comarcal del Gironès per a l’anàlisi dels sorolls de l’aeroport Girona-Costa Brava.

    Estudi complet de sorolls de l’aeroport de Girona
    Mapes de sorolls
    Conclusions de l’estudi de sorolls a l’aeroport Girona-Costa Brava

    POUM Sant Andreu Salou 

     

    El municipi de Sant Andreu aprova inicialment el pla d’ordenació urbanística municipal.

    EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ PUBLICAT AL BOPG NÚM. 184 DE 23 DE SETEMBRE DE 2015.

    Enllaços als documents disponibles:

    POUM Sant Andreu Salou – Aprovació Inicial – 2015