Amb la tecnologia de Blogger.

Residus municipals

GESTIÓ COMARCAL DELS RESIDUS MUNICIPALS

Residus municipals

Recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers

Gestió de deixalleries

Recollida de mobles i trastos vells

Recollida de piles

Recollida de la poda i restes vegetals 

Recollida de la fracció resta

Vehicles fora d'ús

Recollida selectiva de la fracció orgànica

Ordenança Comarcal Reguladora de ResidusRECOLLIDA SELECTIVA de vidre, paper i cartró i envasos lleugers

El Servei de recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper/cartró i envasos lleugers (brics, llaunes i envasos de plàstic) comprèn la recollida selectiva de cadascun d’aquests residus i el transport d’aquests fins a un gestor autoritzat, per a la seva posterior valorització.


GESTIÓ DE DEIXALLERIESLes deixalleries són el centre de recepció i emmagatzematge selectius de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària. Poden utilitzar les deixalleries els ciutadans, els comerços, les oficines i els serveis.

Què hi podem dur?

Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.
Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.
Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.TARGETA MAGNÈTICA DEL SERVEI DE DEIXALLERIA

Els veïns i veïnes de Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Sant Gregori i Cassà de la Selva poden sol.licitar la seva targeta magnètica com a usuaris de la deixalleria, omplint el següent formulari i enviant-lo a medi.ambient@girones.cat
CONSULTEU LES VISITES I LES APORTACIONS REALITZADES A LA DEIXALLERIA

Els usuaris de deixalleria podeu consultar les visites i aportacions realitzades a la deixalleria introduint el vostre número de tarja d'accés al següent enllaç:  Cliqueu aquí.

Les empreses podeu descarregar-vos els albarans de les visites al mateix enllaç.


DEIXALLERIA COMARCAL DE CELRÀ

 Adreça: c/Espinau, s/n (polígon industrial de Celrà)
Horari: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h, dissabtes, de 9 a 14 h, i de 16 a 19 h
Telèfon: 972 49 36 76
Municipis adscrits: Celrà, Bordils, Flaçà, Juià, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell.


DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA


Adreça: c/ Pla de l'Estany, s/n (polígon industrial de Cassà de la Selva)
Horari: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h, divendres i dissabtes, de 10 a 14 h.
Telèfon: 972 46 46 91
Municipis adscrits: Cassà de la Selva, Llambilles, Campllong, Sant Andreu Salou i Fornells de la Selva
DEIXALLERIA DE SALT


Adreça: c/Amnistia Internacional, s/n (polígon industrial Torremirona, Salt)
Horari (a partir del mes de maig): de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, i de 16 a 19 h, dissabtes i diumenges, de 9 a 14 h.
Telèfon: 972 23 88 11
Municipis adscrits: Salt, Aiguaviva i Bescanó

DEIXALLERIA DE SANT GREGORI


Adreça: Ctra. de Cartellà, s/n (polígon industrial la Joeria, Sant Gregori)
Horari: dilluns i dimecres, de 15 a 19 h, divendres i disabtes de 9h a 13h i de 15 a 19h
Telèfon: 972 42 36 91
Municipis adscrits:  Sant Gregori i Canet d'Adri
DEIXALLERIA COMARCAL DE SARRIÀ DE TER


Adreça: Carrer Puigmal, s/n Polígon industial del pla d'en Xuncla.
Horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h, i de 16 a 19 h, d'octubre a maig, i de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h, i de 16 a 20 h, de juny a setembre.
Telèfon: 972 17 19 81
Municipis adscrits: Sarrià de Ter, Girona i Sant Julià de Ramis
DEIXALLERIA MÒBIL


Aquest servei apropa al ciutadà el Servei de deixalleria, que atén especialment la recollida dels residus especials d’origen domèstic, és a dir, aquells residus que per la seva toxicitat o perillositat no convé llençar-los barrejats amb la resta de deixalles, ja que comporten un greu impacte ambiental: productes de neteja i bricolatge, piles, fluorescents, termòmetres, radiografies, etc; o altres residus com: oli usat, petits aparells elèctrics o electrònics, etc.  La deixalleria mòbil disposa un punt d'intercanvi de llibres on, a més de deixar els vostres llibres, podreu endur-vos-en d'altres a casa.

La deixalleria mòbil a Girona. Podeu consultar el calendari i horari a la  web de l'Ajuntament de Girona.

La deixalleria mòbil a Salt. Cada divendres, de 9h a 14h, a la Rambla Maçana.

La deixalleria mòbil a Llagostera. Cada primer dijous de mes, de 9h a 14h, al mercat municipal.

La deixalleria mòbil a Fornells de la Selva. Cada tercer divendres de mes, de 15h a 20h i dissabte següent de 9h a 14h.

La deixalleria mòbil a Cassà de la Selva. Cada últim dissabte de mes, de 9h a 14h, al passeig Vilaret.


DEIXALLERIA DE SANT MARTÍ DE LLÉMENASituació: Ctra. de Girona a les Planes d'Hostoles, km. 12,250
Horari: Tots els dies de l'any, de 8 a 20 h.
Telèfon: 972 21 32 62
Municipis adscrits: Sant Martí de Llémena.

DEIXALLERIA DE SANT JORDI DESVALLSSituació: Ctra. de Diana, s/n
Horari: Dimarts i dijous de 16 a 18h i el primer i tercer dissabte de mes, de 10 a 13h
Telèfon: 972 21 32 62
Municipis adscrits: Sant Jordi Desvalls, Viladasens i Cervià de Ter.

DEIXALLERIA DE MADREMANYASituació: Zona d'equipaments.
Horari: Tots els dies de l'any, de 8 a 20 h.
Telèfon: 972 21 32 62
Municipis adscrits: Madremanya.

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS


El servei inclou la recollida de mobles i trastos vells deixats a la via pública, generalment al costat dels contenidors de rebuig, i el seu tractament, entenent per tractament tant la valorització que pugui fer-se’n dels seus components, com la seva disposició en un abocador controlat. En casos extraordinaris, també es recullen els mobles i trastos vells directament en el domicili del ciutadà, prèvia trucada i concertació amb l’Ajuntament o al Consell Comarcal. El servei s’efectua seguint un calendari establert en cada ajuntament.

S’inclouen en aquest servei els següents residus: electrodomèstics, mobles i estris vells (neveres, televisors, somiers, matalassos, taules, cadires, etc.)


RECOLLIDA DE PILES


Les piles són residus especials, d’alta toxicitat, i que per tant no es poden barrejar de forma indiscriminada amb la resta d’escombraries, cal separar-les correctament perquè rebin un tractament específic. Cal lliura-les a la deixalleria més propera o bé al contenidor específic que es troba en molts establiments i edificis institucionals.RECOLLIDA I TRACTAMENT  DE LA PODA I RESTES VEGETALS


El servei de recollida comprèn la recollida de la poda i de les restes vegetals que generen els particulars, en els contenidors específics ubicats en els municipis de la comarca.
La poda es tritura i es composta.
També serveix com a complement a l’hora de fer compostatge casolà en aquells municipis on està implantat.


RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA


El servei mancomunat de recollida del rebuig comprèn la recollida dels residus no reciclables, normalment en contenidors de càrrega lateral i el seu trasllat al dipòsit controlat corresponent.
RECOLLIDA DE VEHICLES FORA D'ÚSEl servei de gestió dels vehicles fora d'ús comprèn tant el trasllat en grua del vehicle des del lloc on es troba fins al centre de recollida, descontaminació i recuperació autoritzat per efectuar-li la separació controlada dels components que tenen la consideració de residus especials (olis, líquids de frens, etc.), el seu reciclatge (recuperació de subproductes) i posterior emmagatzematge.
Per als vehicles abandonats però que encara no han estat declarats residus sòlids urbans, el Consell Comarcal posa a disposició dels ajuntaments un dipòsit comarcal de vehicles.RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA


El servei de recollida de la fracció orgànica comprèn la recollida de les restes de menjar i petites restes de jardinaria, dipositades en els contenidors específics, generalment de color marró que trobem al carrer, de 240 l/360l de capacitat.  Les restes orgàniques es traslladen a una planta de compostatge per a la seva transformació en compost. A casa, per evitar olors i líquids és aconsellable utilitzar cubells airejats i bosses compostables.


Per a més informació sobre la recollida de la fracció orgànica, podeu consultar el Tríptic fracció orgànicaORDENANÇA COMARCAL REGULADORA DELS RESIDUSEdicte sobre aprovació inicial de l'Ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals a la comarca del Gironès: BOP de Girona núm. 44- 2 de març de 2007 / pàg. 35.


© 2012-2014 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262