Select Page

Una iniciativa conjunta del Consell Comarcal del Gironès i Nestlé

– L’objectiu és el reciclatge integral d’aquest residu, tant del material que conforma la càpsula, com del residu orgànic del seu interior, el marro de cafè.

– Aquest sistema permetrà reciclar tant les càpsules d’alumini, de la marca Nespresso, com les de plàstic, de Nescafé Dolce Gusto, així com d’altres marques assimilables.

– Les càpsules es recolliran a través de la xarxa de deixalleries fixes i mòbils del Gironès.
El Consell Comarcal del Gironès, juntament amb l’empresa Nestlé, posa en marxa un sistema de recollida i posterior reciclatge de les càpsules monodosi de begudes. Atès que la legislació actual no permet que aquest tipus de residu es dipositi als contenidors grocs d’envasos lleugers, les deixalleries fixes i mòbils repartides pel territori del Gironès es convertiran en centres de recollida d’aquest tipus de material.

Un cop al mes, com a mínim, Nestlé s’encarregarà del trasllat de totes les càpsules d’alumini i de plàstic que s’hagin recollit fins a un gestor autoritzat local perquè faci la corresponent valorització del plàstic o alumini de les càpsules, així com del marro del cafè que contenen.

El sistema de recollida selectiva de càpsules va ser pioner a Suïssa. A casa nostra, es va iniciar fa un any a Barcelona i la seva àrea metropolitana i, ara, al Gironès. Sens dubte, la posada en funcionament d’aquest nou sistema de reciclatge de càpsules a través de les deixalleries, suposa una extensió del servei públic que aquestes ofereixen, així com una millora de la gestió sostenible dels residus municipals, tot donant resposta a una demanda de la ciutadania envers aquest tipus de material tan utilitzat de forma quotidiana.