Select Page
“Manifestar la voluntat del Consell Comarcal del Gironès de formar part, pels tràmits legals oportuns, del grup de municipis i comarques que volen constituir una associació d’ens locals amb la denominació “Associació de Municipis per la Independència”, amb l’objecte final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català”. (Acord del Ple, 21/12/2011).