Select Page

També es van aprovar dues mocions en defensa del català i contra les retallades, respectivament, només amb els vots en contra del PP

El Ple del Consell Comarcal del Gironès, ha aprovat, amb els vots a favor dels grups de CiU, ERC i PP, els vots en contra de PSC i CUP i l’abstenció d’ICV, el ‘Pressupost 2013’ amb un import total de 15.501.215,26 MEURS. El President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, ha destacat que “independentment del color polític, aquest pressupost poques variacions tindria donat el context actual. Per tant, es tracta d’un pressupost que s’adequa a la situació actual de restriccions econòmiques que pateixen el conjunt de les administracions públiques. Tot i això, hem elaborat un pressupost que respon a les necessitats reals de la comarca i en prioritza les bàsiques, complint amb les expectatives del territori”.

Pel conseller comarcal de l’Àrea d’Hisenda, Sergi Baulida, “la davallada d’ingressos es deu a importants disminucions provinents de la Generalitat i, en menor mesura, de la Diputació, que han afectat de manera significativa als serveis socials que presta el consell i a l’àmbit d’ensenyament. Així mateix i pel que fa a les despeses, s’han reduït les que afecten als òrgans de govern i a l’administració general”.

PRESSUPOST 2013

La proposta d’aprovació de pressupost consolidat per a l’any 2013 pateix un decrement del 10,11% respecte a l’any anterior, aquesta disminució es correspon a una reducció en el pressupost del consell comarcal del 9,82% i una disminució d’un 14,43% en el pressupost de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès. Els imports són els següents:

2012
2013
%
General (consolidat)
17.244.587,86
15.501.215,26
-10,11%
EMG
984.121,30
842.111,91
-14,43%
Propi (consell comarcal)
16.305.466,56
14.704.103,35
-9,82%
Òrgans de govern i administració general
1.277.791,00
1.198.891,00
-6,17%
Acció social
1.646.760,68
1.234.638,34
-25,03%
Promoció econòmica
169.748,44
128.340,00
-24,39%
Ensenyament
7.167.976,53
6.146.471,52
-14,25%
Urbanisme i arquitectura
2.094.863,29
2.078.828,29
-0,77%
Medi ambient
3.200.380,07
3.258.746,85
1,82%
Cultura, joventut i esports
603.101,35
499.837,22
-17,12%
Turisme
144.845,20
113.349,00
-21,74%
Finalment, el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar, amb l’aval de tots els grups, excepte el PP, dues mocions: una en defensa del català, de l’escola en català i del model d’immersió lingüística a l’escola i una altra en contra de les retallades laborals adoptades per l’executiu central i la supressió de la paga extraordinària de Nadal.