Select Page
Sistema d’Intermediació i Orientació laboral
Si esteu buscant feina, des del Consell Comarcal del Gironès i el SOC us ajudem a conèixer les oportunitats de feina existents avui.
Més informació: 972 213 262 o al correu electrònic promocioeconomica@girones.cat

 
Si necessiteu el suport d ‘un gestor d ‘ocupació de l ‘Ajuntament podeu adreçar-vos a les nostres oficines.

Ofertes de feina