Select Page

El Ple del Consell també aprova la congelació de les taxes pel 2014 i una moció d’adhesió al ‘Manifest’ del pacte nacional pel dret a decidir 

“El Consell del Gironès aprova la congelació de les taxes per al 2014”: 
Diari de Girona.

“El Consell del Gironès dóna feina a vint desocupats”: Punt/Avui.

El Ple del Consell Comarcal del Gironès, celebrat, dimecres, 16 d’octubre de 2013, ha aprovat, per unanimitat, tres iniciatives per fomentar la creació de llocs de treball i la formació a la comarca. Es tracta de les iniciatives següents: 1. Aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Gironès a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya; 2. Aprovació del conveni marc entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament dels projectes de col·laboració social a la comarca del Gironès 2013; 3. Aprovació d’un conveni marc de col·laboració entre el Consell i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del programa mixt treball i formació al Gironès 2013. Aquestes iniciatives suposen una inversió total de 144.830 €.

Descripció dels programes aprovats:

PROGRAMES DE COL·LABORACIÓ SOCIAL AL GIRONÈS 2013

Objecte

Realitzar actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de subsidis d’atur, majors de 45 anys.


Beneficiaris

El Consell Comarcal del Gironès, de manera consensuada, amb els municipis de Bordils, Fornells de la Selva i Vilablareix, han presentat els següents projectes:
– Bordils: “Tasques de manteniment de l’entorn natural i urbà del municipi de Bordils”- 1 conveni de col·laboració social.
– Fornells: ” Manteniment i neteja d’espais públics de Fornells de la Selva” – 1 conveni de col·laboració social.
– Vilablareix: “Manteniment de l’enjardinament de Vilablareix”- 1 conveni de col·laboració social.
Per tant, aquest projecte afectarà a un total de 3 beneficiaris de la comarca del Gironès durant un període de 6 mesos. 

Total subvenció sol·licitada: 8.100 €.

PROGRAMA MIXT TREBALL I FORMACIÓ AL GIRONÈS 2013

Objecte

Regular la concessió de subvencions per a la realització del programa Mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.
Cada sol·licitud pot incloure diferents projectes d’accions d’experiència laboral i formació en funció del seu àmbit municipal i sector i activitat econòmica on es desenvolupi. 

Entitats beneficiàries

El Consell Comarcal del Gironès, de manera consensuada, amb els municipis de Llagostera, Cassà de la Selva, Celrà, Sant Gregori/Vall del Llémena, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Bordils, Fornells de la Selva i Sant Martí Vell.

Persones destinatàries

Persones en situació d’atur prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi.

Accions

1- Accions d’experiència laboral

Facilitar la pràctica laboral dels/ de les participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic o interès social. 
El contracte de treball haurà de tenir una durada de 6 mesos i una jornada laboral del 100% (37,5h).
Els Consells Comarcals contractaran les persones consensuades amb els anteriors municipis. 
Les persones contractades cobraran un total de 850 euros bruts mensuals més el prorrateig de les pagues extres, segons acord amb els sindicats.

2- Accions formatives

És formació obligatòria per a tots els participants i pot estar directament relacionada amb el treball que desenvolupa o el seu itinerari ocupacional. 
Tindrà una durada mitjana de 90 hores (entre 80 i 120 hores) i haurà de ser impartida durant el contracte laboral i dins l’horari del mateix.
Els mòduls formatius han de correspondre obligatòriament a formació vinculada a certificats de professionalitat i han de ser impartits per un centre acreditat i homologat pel SOC. 
Els Consells Comarcals desenvoluparan d’una manera centralitzada les accions formatives corresponents als participants de les entitats locals que han sol·licitat la seva participació mitjançant els mateixos.

Contractació

Municipis amb o sense assignació i total sol.licitat – Accions d’experiència professional


Municipi
Total sol·licitat
Llagostera
3
Cassà de la Selva
2
Celrà
2
Sant Gregori/Vall Llémena
2
Sant Julià de Ramis
1
Vilablareix
1
Bordils
1
Fornells de la Selva
1
Sant Martí Vell
1

Total contractacions sol·licitades: 14

Total despesa projecte: 136.730 €

D’altra banda, el Ple del Consell Comarcal del Gironès també ha aprovat, per unanimitat, la congelació de les taxes dels serveis a prestar pel Consell Comarcal del Gironès per a l’any 2014 (www.girones.cat/search/label/Preus%20i%20taxes).
Finalment, el ple ha aprovat, amb només els vots en contra del PP, una moció d’adhesió al “Manifest” del pacte nacional pel dret a decidir. 

Girona, 16 d’octubre de 2013