Amb la tecnologia de Blogger.

Període mitjà de pagament


D'acord amb el que disposa l'ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació prevista en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es posa en coneixement el període mitjà de pagament a proveïdors:

Any 2020
Any 2019
Any 2018
 Any 2017
 Any 2016

Any 2015

© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262