Amb la tecnologia de Blogger.

Pobresa Energètica
Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica

Cada vegada hi ha més persones amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques de gas i electricitat i que, per tant, pateixen pobresa energètica.

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès han iniciat el Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica, amb el suport de l'entitat Ecoserveis, que té com a principals objectius la implementació de mesures de prevenció de la pobresa energètica a les llars amb pobresa energètica i amb persones vulnerables (infants, malalts, gent gran, etc.), i la formació i assessorament dels equips dels Serveis Bàsics d'Atenció Social de la comarca per atendre les persones en aquesta situació.

Aquest projecte s'inicia com a prova pilot a partir del darrer trimestre de 2014 i el 2015, durant la qual es realitzaran avaluacions in-situ de les llars en situació d'impagament de subministraments bàsics o de pobresa energètica amb persones vulnerables, i en les quals es duran a terme petites millores en l'enllumenat, l'aïllament, etc. alhora que s'assessorà en bones pràctiques per reduir el consum energètic i es millorarà la contractació dels subministraments si escau. Les llars que participen en el projecte són derivades des del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Un element cabdal d'aquest projecte és la la creació de la Taula comarcal contra la pobresa energètica, per establir les sinergies de col·laboració i d’intercanvi de la informació necessària entre tots els agents institucionals, socials i econòmics implicats. Formen part de la Taula comarcal el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, juntament amb els ajuntaments de la comarca, les entitats del Tercer Sector, les comercialitzadores d’energia locals i d’energies renovables, el gremi d’instal·ladors de Girona i els establiments comercials de l’àmbit de la il·luminació, climatització i electrodomèstics, així com les companyies distribuïdores d’aigua de la comarca.

Aquest projecte és obert a totes les aportacions i propostes dels agents implicats, per la qual cosa us animem a participar-hi i sumar esforços per tal de fer front a la creixent problemàtica de la pobresa energètica.

Amb la col.laboració de:Per a més informació:

Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès
medi.ambient@girones.cat

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
info@cbs.cat

Enllaços:
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262