Select Page

Xavier Cornejo, guanyador amb Procosit, rep com a guardó un diploma realitzat per l’artista Pep Admetlla.

Van assistir a l’acte Robert Fàbregas (Director de Les Bernardes), Frederic Cabré (president de la Demarcació de Girona del COAC), Jaume Torramadé (Alcalde de Salt), Pep Admetlla (autor del guardó), entre altres autoritats, arquitectes i membres del jurat.
L’exposició, que es podrà veure fins a finals de març, és una doble aposta de futur. Per una banda, perquè està integrada per projectes que algun dia, com va afirmar Jaume Torramadé, Alcalde de Salt, poden ser portats a la pràctica: «aquestes maquetes podrien ser l’excusa per fer un gir en positiu a l’hora de gestionar les nostres hortes i deveses: canviar un model essencialment restrictiu, per les propostes realitzades per persones amb criteri i sensibilitat».
I, per altra banda, l’aposta de futur, com van subratllar els responsables de les respectives institucions implicades en el projecte (Frederic Cabré, pel COAC, i Robert Fàbregas, per Les Bernades) rau en la possibilitat de mantenir col·laboracions més enllà de fets puntuals que, en darrera instància, estarien vehiculades pel Laboratori creatiu de Les Bernardes.
Com ja es va afirmar a l’hora de plantejar el concurs, la proposta era aparentment senzilla: realitzar un prototip de barraca pensat per a les hortes de Salt que tingués en compte, de cara a la seva construcció, un material autòcton i ecològic com és el vímet. No obstant això, la majoria de participants de seguida van adonar-se (com destaquen a la memòria dels seus treballs) del repte que suposava plantejar una alternativa arquitectònica a una tipologia de construcció essencialment intuïtiva i tan heterodoxa com poden ser-ho els materials de rebuig. La mostra que actualment es pot veure a Les Bernardes certifica amb escreix aquests plantejaments.