Select Page

El Ple del Consell Comarcal del Gironès, ha aprovat, per unanimitat, l’execució de l’obra d’urbanització del carrer de les Escoles de l’Ajuntament de Llambilles.

Aquesta actuació, inclosa dins el PUOSC-2011, té un termini d’execució de 4 mesos i un pressupost de més de 200.000 € 
El Ple del Consell Comarcal del Gironès, ha aprovat, per unanimitat, l’execució de l’obra d’urbanització del carrer de les Escoles de l’Ajuntament de Llambilles. Les obres, que tindran una durada de 4 mesos i un pressupost total de 200.119,92 €, formen part del PUOSC-2011 amb una subvenció de 180.000 €.
L’objectiu d’aquesta actuació és urbanitzar un nou carrer, a la zona del casc antic, per a millorar la seva comunicació i oferir el límit nord de la zona verda de l’àmbit església-ajuntament. El carrer serà d’ús mixt per a vehicles rodats i vianants i només serà accessible als vehicles en els trams inicials superior i inferior.
El paviment del carrer serà de llambordins d’acabat rústic sobre paviment de formigó de 15 cm de gruix. També es disposaran nous embornals per a la recollida de les aigües pluvials i s’ampliarà l’enllumenat.