Select Page
http://extra.girones.cat/girones/doc/consell/memoria_activitats/memoria2013.pdf

Memòria d’activitats 2013 del Consell Comarcal del Gironès:

Consell/ Municipis/ Consell d’Alcaldes/ Guia de Serveis/ Serveis Tècnics/ Servei Comarcal de Català/ Esports/ Joventut/ Serveis Socials/ Cultura/ Medi Ambient/ Ensenyament/ Escola de Música/ Promoció Econòmica/ Turisme