Select Page

El Consell d’Alcaldes del Gironès presenta el “Projecte Comarcal de Prevenció i Pal.liació de la Pobresa Energètica”, una iniciativa conjunta de treball entre el Consorci de Benestar Social i l’Àrea de Medi Ambient del Consell

Els 27 ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del Gironès i diferents entitats i agents econòmics fan pinya i creen la ‘Taula Comarcal contra la Pobresa Energètica’ per aconseguir els recursos necessaris per pal·liar aquesta situació.

Durant el Consell d’Alcaldes del Gironès celebrat aquest dimecres, 8 d’octubre, l’Àrea de Medi Ambient del Consell i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, han presentat el “Projecte Comarcal de Prevenció i Pal·liació de la Pobresa Energètica”. Es tracta d’una iniciativa conjunta de treball entre el Consorci i l’Àrea de Medi Ambient, amb la voluntat d’implicar a tots els ajuntaments i entitats de la comarca, per tal de sumar esforços i fer pinya plegats al voltant d’un únic projecte comarcal que, al mateix temps, inclogui totes i cadascuna de les particularitats municipals.

Cada vegada hi ha més persones amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques de gas i electricitat i fer front al pagament dels subministraments bàsics, i que, per tant, pateixen pobresa energètica. Són tres les principals causes d’aquesta situació: el baix nivell de renda, la baixa qualitat de l’edificació i l’increment continuat dels preus de l’energia. Viure en un habitatge amb temperatures inadequades durant l’hivern o amb humitats té efectes sobre la salut i comporta a una major prevalença de malalties físiques i mentals que afecten intensament a segments de la població vulnerables com els nens, adolescents, ancians, discapacitats i persones malaltes. Es calcula que un 13% de les llars de mitjana pateixen pobresa energètica a Catalunya i que hi ha un 5% d’impagaments de mitjana. Si fem una extrapolació estimativa a la comarca del Gironès, tenim entorn de 250 llars en aquesta situació amb persones vulnerables.

El “Projecte Comarcal de Prevenció i Pal·liació de la Pobresa Energètica” neix amb l’objectiu d’establir una estratègia a nivell comarcal de cooperació entre les diferents administracions implicades, els ajuntaments, les entitats del Tercer Sector, així com agents econòmics del Gironès, per pal·liar i prevenir els efectes de la pobresa energètica a la comarca.

Els objectius específics d’aquest projecte comarcal són: detecció de la població més vulnerable a la pobresa energètica a la comarca, formació i assessorament als equips de Serveis bàsics d’atenció social (dotar-los de la informació necessària per detectar persones vulnerables en situació de pobresa energètica i canalitzar-les cap al projecte comarcal) i implementar un paquet d’accions pal·liatives i de prevenció de la pobresa energètica amb visites d’avaluació energètica de les llars, instal·lació de Kits d’emergència, gestió de la millora de la contractació energètica i detecció de les mesures urgents a mig termini, entre d’altres actuacions.

Es proposa també la creació de la Taula Comarcal Contra la Pobresa Energètica, per establir les sinèrgies de col·laboració i la compartició de la informació necessària entre tots els agents institucionals, socials i econòmics implicats.
Durant el 2015 es proposa desenvolupar el projecte en fase pilot, amb un pressupost total de prop de 40.000 € (import susceptible d’incrementar-se amb aportacions de les diferents parts implicades), adreçat a un centenar de llars de la comarca en situació de pobresa energètica, que es detectaran inicialment a través de les sol·licituds d’ajut per impagaments i a través de la derivació, per part de les àrees d’atenció bàsica, dels serveis socials.

Es demana l’adhesió al projecte per part de tots les municipis de la comarca, mitjançant la signatura de la Declaració d’Adhesió al Projecte comarcal de Prevenció i Pal·liació de la Pobresa Energètica.

Els alcaldes han manifestat la seva voluntat d’ampliar o desenvolupar de manera particular el projecte en el seu municipi per tal de poder contribuir a que es cobreixin la totalitat de les demandes.

El finançament del projecte es farà inicialment amb fons propis del Consorci de benestar Social i Dipsalut i, en cas que sigui necessari, hi col·laboraran els ajuntaments per tal de complementar la demanda.