Select Page

El Consell Comarcal del Gironès i l’Obra Social “la Caixa” signen un conveni pel finançament del ‘Servei Terapèutic i d’Orientació Educativa a Famílies i Adolescents amb Risc Social’ 

L’Obra Social “La Caixa” ha concedit un ajut per valor de 2.000€ que es destinaran a accions i material


El president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, i el director de Banca d’Institucions de “la Caixa” a Girona, en representació de l’Obra Social “la Caixa”, Carles Juanola, han signat un conveni de col·laboració per a finançar part del projecte del ‘Servei Terapèutic i d’Orientació Educativa a Famílies i Adolescents amb Risc Social’. L’Esmentat conveni té per objectiu establir el marc de col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i el Consell Comarcal per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter social i assistencial que aquesta última du a terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional. Per la seva part, el Consell Comarcal es compromet a aportar tots els recursos humans i materials necessaris per dur a terme el programa. Per l’altra, l’Obra Social “la Caixa” es compromet a fer una aportació de 2.000 €.
Descripció del projecte
Hi ha diferents situacions que provoquen una crisi en la família i que repercuteixen negativament quan hi ha menors. Per atendre les necessitats o repercussions educatives i emocionals en els menors, derivades d’aquesta situació, s’ha creat el ‘Servei Terapèutic i d’Orientació Educativa a Famílies i Adolescents en Risc Social’.
El projecte forma part de les mesures proposades a l’àrea de família i infància dels serveis socials del Consell Comarcal i va destinat als nuclis familiars que pateixen aquestes situacions i són detectats pels serveis socials d’atenció primària o sol·liciten la intervenció del consell. Aquests serveis funcionen per visites concertades, previ acord amb la família i menor, al municipi del Gironès d’on prové la família, al lloc que cedeix l’ajuntament o a punts d’atenció juvenil també facilitats pels municipis de la comarca.
La finalitat és l’atenció psicoterapèutica de forma individual i familiar, donar estratègies per afrontar i assolir els objectius plantejats pels professionals.
Entre els beneficis d’aquest servei, destaquen: el compromís de la família i menor d’assistir a les sessions plantejades, espai de tractament i abordatge terapèutic familiar, ajuts econòmics de beques socioeducatives, suport temporal del programa del banc d’aliments i suport del Servei d’Ajuda a Domicili, entre d’altres.
El pressupost total del servei és de 34.114,90 € dels quals, 2.000 €, són finançats per l’Obra Social “La Caixa” i que es destinarien a accions i material.