Select Page
El Ple del Consell Comarcal del Gironès aprova els convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Girona i Salt per garantir a tots els infants l’accés als menjadors escolars i a una alimentació saludable
 

Aquests convenis, amb vigència pel curs escolar 2014/2015, suposen una aportació total de 43.000 € i beneficiaran a un total de 14 escoles i 66 alumnes
El Ple del Consell Comarcal del Gironès, ha aprovat, un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per a facilitar l’accés dels infants, derivats dels serveis socials municipals, als menjadors escolars, mitjançant ajuts econòmics extraordinaris per al curs 2014-2015. Per a portar-ho a terme l’Ajuntament de Girona aportarà 25.000 € que beneficiaran a un total de 50 alumnes de 6 escoles de la ciutat de Girona, a les quals el consell comarcal gestiona el seu servei de menjador.
L’objectiu d’aquest conveni és l’establiment de les condicions per permetre l’accés al menjador escolar de l’alumnat de les escoles públiques de Girona -derivat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona quan valorin una situació de dèficit o mancança alimentària-, els menjadors de les quals són gestionats pel Consell Comarcal del Gironès. L’Ajuntament de Girona, a tal efecte, concedirà ajuts econòmics extraordinaris a les famílies per facilitar l’accés d’aquests infants als menjadors escolars. Per la seva part, el Consell Comarcal del Gironès es compromet a facilitar l’accés al menjador escolar dels alumnes derivats pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona quan aquests valorin una situació de dèficit o mancança alimentària.
El Ple del Consell Comarcal del Gironès, també ha aprovat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per posar en marxa actuacions que afavoreixin una alimentació saludable entre la població escolar de Salt per al curs 2014-1015.
L’objectiu d’aquest conveni és propiciar un marc de col·laboració entre les diferents administracions per a maximitzar la rendibilitat de les ajudes de les diferents administracions, per atendre totes les situacions detectades de risc de desnutrició i alimentació insuficient i deficient, o de risc per a la integritat física i emocional dels escolars d’educació infantil i primària de les escoles de Salt.
Per a portar-ho a terme l’Ajuntament de Salt aportarà 18.000 € que beneficiaran al conjunt de les 8 escoles de Salt i per a un total de 16 alumnes.
A més a més, el Consell Comarcal del Gironès aportarà 16 menús diaris gratuïts més pel conjunt d’aquestes escoles destinats a alumnes amb risc de desnutrició detectats per la Comissió Social de cada escola. En l’esmentada comissió, hi juga un paper important el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i la direcció de cada escolar atès són els que realitzen el procés de selecció dels alumnes que gaudiran del servei de menjador finançat al 100% en funció de les seves necessitats i situació familiar.

Per a més informació:
ensenyament@girones.cat
menjadors@girones.cat
gestio.menjadors@girones.cat