Select Page

Aquest servei és gestionat pel Servei comarcal de l’Energia del Consell Comarcal del Gironès i realitza les següents funcions:

– Introducció de la càrrega de dades de facturació energètica mensual de 18 municipis del Gironès al software específic de comptabilitat energètica, actualment GEMWEB.

– Seguiment i verificació de la facturació mensual dels 18 municipis, gestionant les alarmes indicades pel sistema de comptabilitat energètica amb la comercialitzadora.

– Proposta de millores en optimització de potència, canvi de tarifa i reducció d’energia reactiva.

– Anàlisi de consums i detecció i propostes de millora en consums anòmals.

– Gestió de les altes i baixes dels subministraments dels 18 municipis del Gironès.

– Assessorament tècnic per fomentar la implantació d’actuacions d’eficiència energètica a les instal·lacions per tal de disminuir el consums energètics.

– Informar als municipis sobre possibles subvencions i ajuts relacionats amb l’adequació d’instal·lacions per a l’estalvi energètic i implantació d’energies renovables.

– Reunió anual amb els diferents municipis per presentar l’informe de l’anàlisi realitzat.

– El Servei de Comptabilitat Energètica compta el suport de la campanya “Del Pla a l’acció (2018-2019) de la Diputació de Girona.