Select Page

Fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal i la Universitat de Girona

La mostra recull les diferents propostes, en forma de maqueta, que els estudiants han fet amb l’objectiu de millorar la Plaça de la Constitució de Girona


S’ha signat un conveni que preveu fixar la col.col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona en la promoció artística i cultural de la comarca del Gironès duent a terme accions i activitats en l’àmbit cultural, artístic, arquitectònic i urbanístic del Gironès.

Es tracta d’un projecte dirigit pel professor Ramon Ripoll (UdG) i que compta amb la col·laboració de Pep Admetlla (Escultor) i Eudald Camps (Crític d’Art).

Repensar l’Urbanisme

La pregunta que el professor Ramon Ripoll va fer als alumnes de Fonaments d’Art del Grau en Arquitectura posava el dit a la nafra en la mesura que els impel.lia a repensar l’urbanisme de la Plaça de la Constitució, un dels espais més cèntrics de Girona i, al mateix temps, un dels més irresolts: «És possible revaloritzar aquest espai urbà híbrid i poc utilitzat pels ciutadans en un espai més integrat culturalment i socialment mitjançant intervencions relativament reduïdes?» Les respostes (propostes) s’exposaran en forma de maqueta i projecte, durant tot el mes de febrer, a la sala La Talaia de la Casa de Cultura Les Bernardes.
Els alumnes no ho van tenir fàcil, entre altres raons, pel dens i complex substrat que tenien com a punt de partida: antigament aquest espai estava ocupat per la sèquia Monar i la bassa dels molins fariners de la ciutat, i desprès per les industries Grober i altres edificis industrials. Aquestes construccions van ser enderrocades entre el 1978 i el 1985. Els arquitectes guanyadors del concurs d’ordenació de la nova plaça van ser Elias Torres i J. Antonio Martínez-Lapeña: les obres de construcció de l’ actual plaça de la Constitució es van realitzar entre els anys 1983 i 1995. El resultat, com és sabut, resolia sobre plans de manera molt racionalista l’espai intervingut però, en canvi, generava una sèrie de problemes sobre el terreny que han perdurat fins a dia d’avui.
En aquest sentit, el principal objectiu del conveni que s’acaba de signar és fomentar l’anàlisi crític de la situació actual amb l’objectiu darrer de detectar necessitats en l’àmbit cultural, artístic, arquitectònic i urbanístic del Gironès. Que els protagonistes d’aquesta iniciativa siguin alumnes d’Arquitectura és la conseqüència lògica d’un projecte que neix amb la voluntat de formar nous professionals de manera més transversal i no tan sols en les especificitats immediates de la seva disciplina.