Select Page
 
Prodaisa informarà, periòdicament al Consell Comarcal, de tots els casos susceptibles de tall de tots els municipis del Gironès on l’empresa en gestiona el subministrament de l’aigua

El President del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, i el director de l’empresa Prodaisa (Proveïments d’Aigua S.A.), Àngel Dutras, han signat un acord de col·laboració al voltant de la recent constituïda ‘Taula comarcal de lluita contra la pobresa energètica al Gironès’. En aquest sentit, Prodaisa ha ofert al Consell la seva màxima implicació en el projecte impulsat pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, de lluita contra la pobresa energètica a la comarca.
Entre d’altres accions, s’ha acordat la transmissió d’informació, prèvia a qualsevol tall de subministrament de l’aigua, per tal que, des del Consorci, es valori, si s’escau, aturar el tall de subministrament de tots aquells casos afectats per una situació vulnerable.
Abans de qualsevol tall, Prodaisa ja realitza des de fa anys, en els casos de vulnerabilitat econòmica, una fase d’informació i comunicació amb l’usuari per tal d’arribar a un acord, amb ajornaments de pagament, o l’establiment de pagaments parcials, entre d’altres solucions.
Amb l’acord assolit, Prodaisa informarà, periòdicament, de tots els casos susceptibles de tall de tots els municipis del Gironès on l’empresa en gestiona el subministrament de l’aigua.
Per a més informació:
Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt