Amb la tecnologia de Blogger.

Servei de Comptabilitat Energètica


Aquest servei és gestionat pel Servei comarcal de l’Energia del Consell Comarcal del Gironès i realitza les següents funcions:

- Introducció de la càrrega de dades de facturació energètica mensual de 18 municipis del Gironès al software específic de comptabilitat energètica, actualment GEMWEB.

- Seguiment i verificació de la facturació mensual dels 18 municipis, gestionant les alarmes indicades pel sistema de comptabilitat energètica amb la comercialitzadora.

- Proposta de millores en optimització de potència, canvi de tarifa i reducció d’energia reactiva.

- Anàlisi de consums i detecció i propostes de millora en consums anòmals.

- Gestió de les altes i baixes dels subministraments dels 18 municipis del Gironès.

- Assessorament tècnic per fomentar la implantació d’actuacions d’eficiència energètica a les instal·lacions per tal de disminuir el consums energètics.

- Informar als municipis sobre possibles subvencions i ajuts relacionats amb l’adequació d’instal·lacions per a l’estalvi energètic i implantació d’energies renovables.

- Reunió anual amb els diferents municipis per presentar l’informe de l’anàlisi realitzat.

- El Servei de Comptabilitat Energètica compta el suport de la campanya “Del Pla a l’acció (2018-2019) de la Diputació de Girona.


© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262