Select Page

 
Aprovades les bases i la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2015-2016

 El termini s’obrirà el 20 d’abril i finalitzarà el 15 de maig de 2015

  
S’han sol·licitat 3.491 beques a tota la comarca del Gironès i l’import atorgat és de 1.562.221,76 €

El Ple del Consell Comarcal del Gironès, ha aprovat, amb els vots a favor dels grups de CiU, PSC, ERC, PP i de la consellera comarcal no adscrita (Glòria Plana) i els vots en contra d’ICV i la CUP, les bases que regiran la convocatòria de subvencions destinades a ajuts individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, per al curs escolar 2015/2016, per a l’alumnat de centres escolars públics i centres escolars privats concertats.

Aquestes beques s’obren a tots els alumnes de primària i secundària de la comarca del Gironès que facin ús del menjador i no tinguin dret a gratuïtat.
El termini s’obrirà el 20 d’abril i finalitzarà el 15 de maig de 2015 i, com cada any, el compromís del Consell Comarcal del Gironès és comunicar les beques abans de l’inici del proper curs escolar.
Per segon any consecutiu, els criteris que regeixen la convocatòria venen donats des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per tal que siguin els mateixos a tot Catalunya.
Així doncs, igual que l’any passat, preval la situació econòmica de la família garantint, el 100%, de l’import del menjador a les famílies que no superin l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
Hi ha un segon nivell de famílies, amb nivells de renda lleugerament superiors, però que, amb informes socials acreditant una situació de risc social greu, també podran accedir, al 100%, de la beca de menjador.
Les bases també tenen en compte les situacions sobrevingudes com ara nens matriculats un cop iniciat el curs o unitats familiars en les que s’hagi agreujat la situació i que es justifiqui mitjançant informes socials.
S’espera un volum similar al d’aquest curs on, actualment, s’han sol·licitat 3.491 beques a tota la comarca del Gironès. L’import atorgat, a dia d’avui, és de 1.562.221,76 €.