Select Page

Durant de la jornada informativa del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran, inclosa dins la fase postcongressual, celebrada a Girona el 29 d’abril de 2015, el president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, i la  directora dels Serveis Territorials a Girona de Benestar Social i Família, Montserrat Roura, han homenatjat al Sr. Salvador Tixis, per la seva excel·lent implicació i dedicació personal i professional, des del primer moment, en diversos àmbits i àrees de la corporació i, molt especialment, en els anys que ha estat al capdavant del Consell Consultiu de la Gent Gran del Gironès.