Select Page

Resolució d’Ajuts Individuals de Menjadors escolars, per al curs 2015-2016.
Podeu consultar-ho l’eTauler, o bé obrir aquest   [enllaç]

Dins del document s’ha de buscar el vostre centre escolar i el 7 darrers caràcters del DNI/NIE de la persona sol.licitant de l’ajut (pare, mare, tutor o tutora).