Select Page
En concret les beques atorgades a 15 d’octubre del curs passat eren de 1.811 respecte a les 2.236 atorgades a hores d’ara. Econòmicament significa 1.219.247,84 € del curs passat comparats amb els 1.448.818,10 € del curs actual.
El quadre comparatiu és el següent:

Altres dades comparatives:

De les 2.236 beques atorgades a hores d’ara 746 tenen un ajut del 100% i 1.490 tenen un ajut del 50% del cost del menjador.

El passat dimarts 13 d’octubre va finalitzar el termini d’al.legacions que es va donar a tots els sol.licitants de beques de menjador, això vol dir que totes les persones amb beca denegada poden demanar que es revisi la seva sol.licitud i tots els sol.licitants que se’ls hi ha atorgat beca però consideren que la seva situació mereix una valoració diferent, han pogut presentar recurs. Es preveu resoldre-ho dins la primera quinzena de novembre. Així com tambè valorar noves situacions que es vagin presentant. Aclarim que el llindar 3 són aquelles sol.licituds que no tenen dret directe al 100% o 50% de la beca, però que son casos que s’atendran amb els recursos disponibles. També es vol resoldre dins del mateix termini anteriorment esmentat.

Finalment volem deixar constància del treball diari de coordinació que fan el personal de l’àrea d’ensenyament del consell comarcal, els directors dels centres i els serveis socials municipals per tal de resoldre situacions individuals concretes.