Select Page
“joves per l’ocupació”
Provisió de d’un lloc de treball d’un tècnic/a pel programa “joves per l’ocupació”, de caràcter laboral temporal i a jornada parcial.
Presentació de sol•licituds: Registre General del Consell Comarcal del Gironès, fins el 14 de gener de 2016.
“Girona territori integral”
Provisió d’un lloc de treball d’un tècnic/a pel programa “Girona territori integral”, de caràcter laboral temporal i a jornada complerta.
Presentació de sol•licituds: Registre General del Consell Comarcal del Gironès, fins el 14 de gener de 2016.
Podeu consultar les bases en els següents enllaços: