Amb la tecnologia de Blogger.

L'Ajuntament de Salt bonifica l'ús de la deixalleria

Les noves ordenances fiscals de l'Ajuntament de Salt per a l'any vinent bonifiquen l'ús de la deixalleria als ciutadans de la vila.

L'ús de la deixalleria gaudirà d'una bonificació en la quota de la taxa d'escombraries per a tots veïns i veïnes, que tributant per les quotes domiciliàries, utilitzin el servei de deixalleria. Els usuaris que realitzin entre 6 i 10 visites a la deixalleria, gaudiran d'un 10% de bonificació, i els que realitzin més de 10 visites rebran un 20% de bonificació.


A partir del mes de gener, es podrà sol·licitar la targeta magnètica de la deixalleria, mitjançant la qual, es registraran totes les visites que els habitants empadronats en un habitatge facin a la deixalleria.

El model de sol·licitud de targeta es podrà obtenir a la mateixa deixalleria, a l'Ajuntament o bé es podrà descarregar des de la web del mateix Ajuntament o del Consell Comarcal. La sol·licitud es podrà presentar tant a la deixalleria, com a l'Ajuntament, com al Consell Comarcal i per via telemàtica.

La targeta sol·licitada, s'enviarà per carta, a casa.

La bonificació per l'ús de la deixalleria es farà efectiva en el primer o segon rebut del Servei municipal d'abastament d'aigua potable de l'any següent, sempre i quan, el titular de la bonificació no tingui cap deute pendent amb l'Ajuntament de Salt.

Amb aquesta acció es pretén incentivar el coneixement i ús d'aquesta instal·lació per part dels habitants del municipi, contribuint a la recuperació i aprofitament de residus, i evitant el màxim possible l'abandonament dels residus a l'entorn dels contenidors.

La bonificació pretén premiar la fidelitat de tots aquells ciutadans i ciutadanes que es desplacen fins a la deixalleria per a gestionar d'una forma molt més correcta tots aquells residus que generen, sobretot tots aquells residus especials, tòxics i perillosos, com a pintures, tòners, ferralla electrònica, electrodomèstics amb CFC's etc que per la toxicitat no es poden abocar als contenidors presents a la via pública.

La deixalleria de Salt està situada al polígon industrial Torremirona, al carrer Amnistia Internacional, s/n, i el seu horari és de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 16h a 19h i els dissabtes i els diumenges de 9h a 14h.© 2012-2014 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262