Select Page

La jornada ha estat organitzada pel Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona

Amb 28 participants, les places han quedat exhaurides

Els participants han pogut aprendre de forma eminentment pràctica l’entrada de dades al portal ea-CAT
L’aprovació de la Llei catalana 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern genera tot un conjunt d’expectatives però també d’incerteses sobre el seu impacte en les administracions públiques catalanes, en especial els ajuntaments.
Per aquest motiu el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona han organitzat aquesta jornada amb la finalitat de presentar les principals novetats d’entrada de dades en el portal ea-cat.