Select Page
El Consell Comarcal del Gironès ha signat un conveni per a la prestació dels serveis de l’oficina d’habitatge a Celrà i Cassà de la Selva.
Aquest servei se suma al que ja es realitza des de l’any 2010 al municipi de Llagostera i al que es presta directament des del Consell Comarcal.

 Amb d’intenció de donar un servei més proper als usuaris dels municipis de la nostra comarca, el Consell del Gironès ha signat convenis per tal de tenir presencialment un tècnic per atendre casos sobre habitatge; d’aquesta manera hi ha un tracte més directe amb el ciutadà.
Els serveis que s’ofereixen a les oficines són: 
  • Informació i tramitació de prestacions al lloguer
  • Servei Ofideute (de mediació hipotecària)
  • Servei de lloguer social (cerca de pisos per posar en disposició de lloguer per a les famílies dels municipis)
  • Inscripció al Registres de pisos de protecció oficial
  • Desplegament de la nova Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Horaris d’atenció ciutadana als municipis
Llagostera, cada divendres de 9:30 a 14:30h a l’Oficina de l’Estació
Cassà de la Selva,  cada dilluns de 9:30 a 14:30h a l’Ajuntament
Celrà, el primer i tercer dimarts de cada mes de 9:30 a 14:30h a l’Ajuntament
Recordem que el ciutadà es pot adreçar a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal del Gironès en horari d’oficina (8:00 a 15:00h de dilluns a divendres)