Select Page
Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu convocat per a la contractació d’un lloc de treball de tècnic/a en consum de l’Oficina Comarcal d’Informació i Atenció al Consumidor (OCIC) per cobrir, amb caràcter laboral temporal a temps complert mitjançant contracte d’interinitat, la baixa per maternitat de la persona que ocupa aquest lloc de treball, amb formació de borsa de treball destinada a cobrir possibles vacants o substitucions.

Relació provisional 


Nota publicada 29 d’abril de 2016