Select Page
Aprovació de les bases generals i específiques i de la convocatòria que ha de regir el concurs oposició d’un lloc de treball d’enginyer tècnic industrial de l’Àrea de Medi Ambient amb caràcter laboral temporal a temps parcial (20 h/setmana) amb règim d’obra o servei determinat.

Nota publicada, dijous 26 de maig de 2016