Select Page

Aprovació de les bases generals i específiques que han de regir les proves selectives per contractar un/a agent d’ocupació i desenvolupament local adscrit a l’Àrea de Promoció Econòmica amb caràcter laboral temporal a temps complert (37.5 h/setmana) amb règim d’obra o servei determinat.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 25 d’agost (inclòs).

Consulta bases generals

Consulta bases específiques

Edicte de modificació de les bases específiques que han de regir les proves selectives per contractar un/a agent d’ocupació i desenvolupament local

Nota publicada, divendres 29 de juliol de 2016