Select Page
Informació d’interès per als professionals, voluntaris, monitors, entitats i diferents associacions e institucions vinculades amb el món de la infància i la joventut de com obtenir el Certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual. 
 

En aquests mesos d’estiu, en què es reforcen les activitats d’oci i lleure on participen menors, s’ha considerat que és convenient incrementar aquesta informació per tal que els interessats puguin obtenir aquest justificant de la manera més àgil possible.
És per això que, en relació amb l’exigència del certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual  (requisit obligatori per l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors), li informo que la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques ha posat a disposició dels ciutadans i de les administracions dues eines informàtiques, la Carpeta Ciudadana i la Plataforma de Intermediación de Datos, que permeten agilitzar l’obtenció del justificant estalviant temps i despeses.
Més informació:
Nota publicada, divendres 5 d’agost del 2016