Select Page
El Conveni és el fruit de la col·laboració de les institucions supramunicipals vers els ajuntaments, de la lluita per la prevenció dels incendis forestals i de l’assistència als Ajuntaments en les seves obligacions legals respecte als incendis forestals.

El Consell Comarcal del Gironès vol facilitar als ajuntaments un instrument eficient per l’execució i els manteniment de les franges per tal de minimitzar els riscos dels incendis forestals.

El Consell Comarcal del Gironès vol renovar el seu compromís per la prevenció d’incendis a la comarca a partir de la creació d’un Servei comarcal d’obertura i manteniment de les franges de protecció d’incendis.

D’aquesta manera el Consell posa a disposició dels ajuntaments els tècnics de l’Àrea de Medi Ambient per tal de donar assistència en la redacció o actualització dels plànols municipals de delimitació,el creuament de dades per a l’obtenció de dades cadastrals dels terrenys afectats per les tasques d’obertura i manteniment, la redacció del projecte executiu i la direcció d’obres.
Aquest projecte va ser avalat per tots els grups comarcals i aprovat per unanimitat en el Ple del passat dijous 20 de juliol.    
Aquesta acció es podrà implantar gràcies als ajuts del Pla de serveis de la Diputació de Girona. El projecte es basa en diferents fases en funció de l’estat de les franges de cada municipi: Redacció o actualització dels plànols municipals de delimitació, creuament de les dades cadastrals amb els polígons dels plànols de delimitació, redacció del projecte executiu i direcció d’obres.
El president del Consell Comarcal, Jaume Busquets, ha explicat que “Estem preocupats perquè ha estat un estiu molt sec i les previsions són d’una campanya molt complexa. Cal que tots els municipis tinguin un pla de franges de protecció contra incendis. Des dels Consell ajudarem i facilitarem a tots els municipis que pugin redactar i executar un pla amb qualitat i rigor”. 
Aquest servei s’articularà a través d’un conveni entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments que vulguin delegar la prestació d’aquest servei. Actualment Llambilles, Celrà, Aiguaviva, Sant Gregori, Cervià de Ter i Flaçà ja han demanat la realització del creuament de les dades cadastrals amb els plànols de delimitació per establir els afectats i Campllong ha fet la petició de redacció del projecte executiu.
La voluntat del Consell Comarcal és poder treballar plegats, amb tots els municipis per tal de prevenir els incendis i minimitzar els riscos d’aquests sobre la població.

Nota publicada, Divendres 9 de setembre de 2016