Select Page
El Consell Comarcal del Gironès ha aprovat en el Ple ordinari d’aquest dimecres per unanimitat un nou Codi Ètic i de Bon Govern que vol ser una guia per a un canvi cap a la transparència en aquesta administració. 
Aquest Codi Ètic és fruit del treball de la Comissió d’estudi per a la redacció del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal que es va crear el mes de juliol i que ha estat formada per tots els grups comarcals amb representació al Consell.

Aquesta tarda en el marc del Ple ordinari, el president del Consell Comarcal del Gironès i alcalde de Sant Martí de Llémena, Jaume Busquets, ha presentat el document a la resta dels Consellers Comarcals, els quals l’han aprovat per unanimitat.

Busquets ha explicat que “Amb aquest Codi l’Administració vol tenir un paper actiu en la tramesa d’informació cap al ciutadà”. A més ha afegit que “La unanimitat en la aprovació és una fortalesa molt gran que esperem mantenir per avançar en ser una administració oberta, propera i de servei cap als ajuntaments i ciutadans”.
Per altra banda Busquets ha remarcat que “la pràctica i la manera de fer al llarg del temps és el que demostra l’ètica d’actuació del Consell Comarcal. Recollir aquests  principis en un codi ens ha d’ajudar a aplicar-los dia a dia”. 
La voluntat de la Comissió d’estudi per a la redacció del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Gironès ha estat recollir els principis, les regles i els models de conducta a seguir per les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació i per a tot el personal de l’administració. La seva finalitat és garantir una gestió propera i compromesa amb la ciutadania i els municipis del Gironès, oferint mecanismes transparents, de qualitat i equitat en la gestió dels recursos públics comarcals.
L’elaboració d’aquest Codi Ètic i de Bon Govern s’inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l’aprovació de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adaptant-lo a la realitat del Consell Comarcal. En destaca, sobretot, l’enunciat d’una sèrie de principis generals que defineixen el marc general d’actuació pública ètica i responsable.
Nota publicada, dimecres 19 d’octubre de 2016