Select Page
La sessió plenària ha aprovat pels vots a favor de tots els grups polític menys el PP  una moció sobre els beneficis fiscals en l’IBI de les autopistes de peatge. Una de les voluntats de l’esmentada moció és donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les autopistes encarregant als serveis de gestió tributària responsables del padró de l’IBI que facin les gestions i actuacions necessàries per a garantir el cobrament del 100% de la quota de l’IBI a l’empresa concessionària.

També es demana al govern espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge i se l’insta a què destini els imports pendents d’abonar pels concessionaris a compensar els municipis afectats per la bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes.

Finalment, s’exigeix a les empreses concessionàries i al govern de l’estat espanyol que en cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que paguen les persones usuàries, i que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent.

Per altra banda, el Ple del Consell Comarcal del Gironès també ha aprovat per unanimitat la moció per a la creació i posada en funcionament de mecanismes de transparència i participació en organismes i ens autònoms. La moció insta a  tots els organismes els quals algun membre del Consell Comarcal del Gironès en forma a comunicar  el grau d’implicació, les responsabilitats, deures i obligacions dels càrrecs que hi assisteixen com a representants.

També es demana per part del mateix Consell l’elaboració durant el primer semestre de 2017, l’inventari de tots els ens autònoms que el Consell Comarcal en forma part i quins són els seus representants. Finalment es motiva a que els Consellers donin  compte en sessions plenàries de totes les reunions o consells d’administració que han assistit per poder realitzar el corresponent seguiment.

Nota publicada, dimecres 15 de febrer de 2017