Select Page
El Programa Joves per l’Ocupació (finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya) pretén millorar l’ocupabilitat de les persones joves i proporcionar-los una qualificació i unes competències professionals que els permetin la inserció al mercat laboral i/o retorn al sistema educatiu.
Què és?
Programa dins el marc de la Garantia Juvenil d’atenció a 15 joves del Gironès. Es tracta d’una acció innovadora de formació en alternança amb l’experiència pràctica en empreses.

 A qui va destinat? Col·lectiu destinatari: joves de 16 a 25 anys:

  • Alumnes que no han obtingut el Graduat en ESO.
  • Alumnes que han acabat l’ESO amb adaptació curricular.
  • Alumnes que han acabat l’ESO en perfil en cicles formatius de grau  mitjà i que no han pogut accedir a cap cicle, sigui per nota o per gran demanda existent.
  • Alumnes que han començat un cicle formatiu i que  no l’han finalitzat però es volen continuar formant.

Què oferim?

  • Tutorització, acompanyament i orientació en el procés de cerca de feina i obtenció del GES.  
  • S’ofereix un seguiment individualitzat per millorar i/o facilitar l’adquisició de competències transversals i habilitats per la vida.
  • Es facilita un procés d’orientació laboral i suport en el procés de cerca de feina
  • S’ofereix matrícula per Escola d’Adults o IOC per l’obtenció del GES (Graduat en Educació Secundària) i un seguiment i suport individualitzat durant el procés

Quan?
Inici desembre de 2016 i finalització març de 2018.

Formació professionalitzadora: Atenció al Client (200 hores)
Inici de la formació: 13 de febrer de 2017
Fi formació: 7 d’abril de 2017

Mòduls:
1. Atenció al client (80h)
– Tècniques de comunicació
– Comunicació empresarial
– Sistema d’arxiu
– Tècniques de venda i negociació
– Atenció al client
– La web com a canal de comunicació
2. Comptabilitat (40h)
– Comptabilitat bàsica
3. Ofimàtica (40h)
– El correu electrònic
– El processador de textos
– Les fulles de càlcul
4. Llengua estrangera (40h)
– L’anglès en l’atenció al client

•Suport per l’obtenció del GES i proves d’accés als cicles formatius.
•Possibilitat de pràctiques no laborals  en empreses i contractació.
•S’ofereix incentius per assistència a la formació i pel període de pràctiques.

Tècnica de referència.
Gina Vinyals jovesocupació@girones.cat / 972 21 32 62

Nota publicada, dilluns 1 de febrer de 2016