Select Page
El programa Treball i formació combina un contracte laboral subvencionat, per enriquir l’experiència professional, amb formació professionalitzadora o transversal que s’imparteix durant el contracte, amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur.
En el període 2017-2018 el Consell Comarcal del Gironès realitzarà tres projectes de treball i formació:


1-    Adreçat  a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys.
Les persones contractades en aquest programa realitzaran  tasques d’agent cívic i tasques en equips de suport a la neteja d’espais municipals, participant dins la campanya “Fem endreça al Gironès” . En total s’han realitzat 10 contractes de 6 mesos i 11 contractes d’un any de durada. Els treballadors realitzaran formació transversal per millorar les seves competències digitals i també per a millorar les seves habilitats comunicatives i d’aprenentatge continu. D’aquesta manera milloraran les seves competències en la recerca de feina.

2-    Adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la RMI.

En aquest cas es realitzen tasques de suport als equips de neteja d’espais municipals al Gironès dins la campanya “Fem endreça al Gironès”. S’han contractat un total de 13 persones durant 6 mesos i 4 persones durant 1 any. Totes elles realitzaran formació transversal per millorar les seves competències digitals i les seves habilitats comunicatives i d’aprenentatge continu. Aquesta formació els ha de permetre millorar les seves competències en la recerca de feina.
3-    Adreçat a dones en situació d’atur.
Aquestes persones contractades en aquesta línia realitzaran tasques de suport administratiu a les dependències del Consell Comarcal del Gironès, col•laborant en la campanya de comunicació als ajuntaments i a la població en general. També realitzaran formació transversal en competències digitals i en millora de les seves habilitats comunicatives i d’aprenentatge continu per tal de  millorar les seves competències en la recerca de feina. 
Programa finançat pel Programa Operatius FSE de Catalunya 2014-2020 del Fons Social Europeu, cofinançament del 50%, pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Regulat per l’ordre TSF/296/2016 i la resolució TSF/20162/2017.

Nota publicada, dijous 1 de març de 2017