Select Page
El Consell Comarcal del Gironès ha incorporat un nou Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local encarregat de desenvolupar el Pla de Treball dirigit al foment del desenvolupament econòmic i de l’ocupació a la comarca del Gironès a partir del consens i la participació conjunta. Aquest Pla per l’anualitat 2018, incorpora les línies següents: 

•    Treballar de manera mancomunada amb els diferents municipis.
•    Poder prestar diferents serveis, sobretot els municipis que no hi poden accedir.
•    Millorar els processos d’intermediació.
•    Incrementar la implicació empresarial.
•    Coneixement de les actuacions dels serveis de promoció econòmica locals i les seves necessitats
•    Necessitats de les empreses del territori.
•    Donar suport a la realització del Pla Estratègic i vetllar per la seva implantació.
•    Trasllat i posada en marxa de les estratègies i actuacions derivades del Pla Estratègic.
•    Implantació d’algunes actuacions que es porten a terme actualment a l’àrea urbana sud-oest del Gironès.
•    Creació d’un espai de reflexió permanent on hi participin tots els agents del territori implicats al projecte.