Amb la tecnologia de Blogger.

NOTA INFORMATIVA - FEBRER 2017

TRAMESA DADES A L’AEAT (MODEL 347) EXERCICI 2016

Seguint les directrius de l'Agència Tributària (AEAT), us informem que el Consell Comarcal del Gironès ha comunicat a aquest organisme el llistat de beneficiaris d'ajut de menjador escolar, gratuïtat o ajut màxim de menjador escolar i/o ajut de desplaçament amb indicació dels imports pagats per a cada ajut durant l'exercici de l'any 2016. Els imports pagats corresponen al justificat d'acord amb la corresponent convocatòria.

S'ha enviat SMS a la persona representant dels sol·licitants informant dels NIF i imports que s'han comunicat a l'AEAT a efectes del càlcul de la RENDA 2016. En cas de dubte respecte a les possibles repercussions fiscals, recomanem que la família es posi en contacte amb el seu gestor fiscal o directament amb l'AEAT.

Els interessats que puguin necessitar aquesta informació documentada per a la presentació de la declaració de la RENDA 2016, podran demanar-ho per correu electrònic a l'adreça ensenyament@girones.cat indicant:

· Assumpte: "Petició informació fiscal 2016 per ajuts percebuts de menjador/transport"
· Cos del missatge:
o Nom i NIF del representant legal (pare/mare/tutor/tutora).
o Nom, NIF i centre escolar de l'alumnat sol·licitant.

OBLIGATORIETAT NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF)

A partir d'ara, i de forma obligada per a les convocatòries del curs 2017/2018 i següents, tot alumnat per a qui es vulgui sol·licitar ajut de menjador, gratuïtat o ajut màxim de menjador escolar i/o ajut de desplaçament haurà de disposar de NIF, document que coincideix amb la numeració del DNI/NIE. En el cas de sol·licitud per ajuts de menjador això també s'aplicarà a tots els membres majors d'edat que formin part de la unitat familiar.

Per a les persones que no estiguin en obligació de tenir DNI/NIE, o només disposin de passaport, el NIF és un document de caràcter general i gratuït que hauran de tramitar a l'Agència Tributària (AEAT), demanant cita prèvia al telèfon 901 200 351 i presentant el passaport i/o el llibre de família. Adjuntem enllaços informatius:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml


http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/Modelo_030/Documentacion_complementaria_necesaria_en_la_presentacion_del_modelo_030.shtml© 2012-2014 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262