Amb la tecnologia de Blogger.

Revista Expojove 2017

Ja us podeu descarregar la Revista Oficial d'Expojove 2017. No et perdis les entrevistes i totes les activitats que tenim preparades.

Us recomanem especialment la benvinguda del President del Consell Comarcal, Jaume Busquets i l'article dels Consellers Francesc Triola i Toni Vidal.


Memòria d'Activitats 2016

http://extra.girones.cat/girones/doc/consell/memoria_activitats/memoria2016.pdf
Ja us podeu descarregar la Memòria d'Activitats 2016. Un document que recull les activitats que s’han portat a terme en les diferents àrees del Consell Comarcal del Gironès durant l’any 2016. 

Es presenta Experiències al Gironès: 76 pàgines per gaudir de la comarca

El catàleg, de 76 pàgines i disponible en 4 idiomes (català, castellà, francès i anglès), té per objectiu promocionar el Gironès com a destinació de turisme d’interior i mostrar tot el potencial turístic de la comarca. Aquest material ha estat elaborat per l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès, amb la voluntat de millorar i redissenyar el catàleg que s'elabora des de l'any 2011.

La guia també està disponible on-line, per descarregar, al web de 'Turisme Gironès': http://www.turismegirones.cat/expe.pdf

Bases reguladores que han de regir les proves selectives per contractar un/a orientador/a tutor/a del programa “Girona, territori integral"

Ja us podeu descarregar les bases reguladores que han de regir les proves selectives per contractar un/a orientador/a tutor/a del programa “Girona, territori integral" adscrit a l'àrea de promoció econòmica amb caràcter laboral temporal amb règim d'obra o servei determinat.

Bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2017

Ja us podeu descarregar la informació relativa a les Bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions adreçades a la programació d’Escenaris 2017Campanya de foment de la recollida de la fracció orgànica "Súper Gironès"

L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya i diversos ajuntaments inicia la Campanya de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica "Súper Gironès". A partir del mes de febrer  i fins el mes de juny la nostra súper heroïna del reciclatge visitarà les escoles del Gironès per tal de realitzar diverses accions de sensibilització ambiental:
·       Foment de la recollida de la fracció orgànica i contra el malbaratament alimentari als menjadors escolars. s'ha lliurat a cada escola una lona informativa que recorda al alumnat com separar els residus orgànics i la importància de no abocar menjar a la brossa.

El Consell Comarcal del Gironès aprova la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar per al proper curs

Els consellers i conselleres comarcals, en Ple extraordinari, convocat per tal de tramitar a temps les sol·licituds de beques menjador, van aprovar ahir per unanimitat l'aprovació de les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar (AIMS) adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics de la comarca Gironès per al curs 2017-2018.

Nova edició del Programa Girona, Territori Integral.

El Consell Comarcal del Gironès torna a participar al Programa de Garantia Juvenil, Girona Territori Integral, junt amb l’Ajuntament de Girona, Ajuntament de Salt, Fundació SerGi, Fundació Astrid21 i Associació Clúster Èxit Girona. 

Dissenya el teu futur: XII edició d'Expojove


http://www.girones.cat/p/expojove.htmlUs presentem un any més la programació de la XII edició d'Expojove

Un any més, el lema escollit... dissenya el teu futur!.... respon a la voluntat que aquesta fira aglutini opcions diverses que permetin a estudiants, professorat, treballadors, persones que estan sense feina o que volen crear una empresa, educadors, informadors juvenils i orientadors, pares i mares  que volen conèixer les opcions pels fills, etc. dissenyar el seu futur. 

Prevenció d'incendis forestals

Servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció dels incendis forestalsLa Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, estableix quines són les mesures que cal prendre per tal de protegir la població enfront els incendis forestals. 

Entre d'altres, la Llei assegura l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.

Amb l'objectiu d'executar aquestes tasques, el Servei comarcal d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis, es basarà en l'Ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis, que estableix les obligacions dels subjectes afectats i dels subjectes beneficiaris, així com la naturalesa del servei d'obertura i manteniment de les franges, i que estableix la creació d'una taxa per al pagament del cost del servei, que ateny a tots els propietaris de béns immobles que són beneficiaris dels servei.

Aquest servei comarcal s'articularà a través d'un conveni entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments que vulguin delegar la prestació d'aquest servei.

Més informació: 


El Consell Comarcal del Gironès fomenta la inserció laboral a joves

Les àrees de Joventut i de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès treballen de la mà per tal de fomentar la inserció laboral a joves.

La formació professionalitzadora d'atenció al client, s'emmarca dins el programa Joves per l'Ocupació.

Informació en relació a la influència Aviar H5N8


Podeu consultar en els següents links tota la informació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació actualitzada en relació a la influència Aviar H5N8:

Situació actual
Mapa de municipis dins els radis del focus i les sospites de l'influencia aviar H5N8
Municipis inclosos en les zones de protecció i vigilància establertes amb motiu de la Influença aviària H5N8 
Mesures establertes dins la zona de vigilància i protecció 
Mesures de bioseguretat 
Escorxadors autoritzats pel sacrifici d'aus de corral provinents de zones amb restriccions per Influença aviària 
© 2012-2018 Consell Comarcal del Gironès. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de protecció de dades | Política de cookies
C/ Riera de Mus,1A·17003 Girona·Tel 972 213 262