Select Page
Servei d’obertura i manteniment de les franges de protecció dels incendis forestals


La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, estableix quines són les mesures que cal prendre per tal de protegir la població enfront els incendis forestals. 
Entre d’altres, la Llei assegura l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.
Amb l’objectiu d’executar aquestes tasques, el Servei comarcal d’obertura i manteniment de les franges de protecció d’incendis, es basarà en l’Ordenança comarcal reguladora de la prestació del servei d’obertura i manteniment de les franges de protecció d’incendis, que estableix les obligacions dels subjectes afectats i dels subjectes beneficiaris, així com la naturalesa del servei d’obertura i manteniment de les franges, i que estableix la creació d’una taxa per al pagament del cost del servei, que ateny a tots els propietaris de béns immobles que són beneficiaris dels servei.
Aquest servei comarcal s’articularà a través d’un conveni entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments que vulguin delegar la prestació d’aquest servei.
Més informació: 
Nota publicada, dimarts 14 de març de 2017