Select Page
Els consellers i conselleres comarcals, en Ple extraordinari, convocat per tal de tramitar a temps les sol·licituds de beques menjador, van aprovar ahir per unanimitat l’aprovació de les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar (AIMS) adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres escolars sufragats amb fons públics de la comarca Gironès per al curs 2017-2018.
Les Bases de la Convocatòria d’AIMS del curs 2017-2018 s’han redactat atenent als criteris comuns tramesos pel Departament d’Ensenyament al conjunt de Consells Comarcals de Catalunya.
Les sol·licituds es podran presentar presencialment o a través de la seu electrònica del Consell Comarcal. No caldrà tornar a presentar la documentació facilitada en anys anteriors. En el cas que aquesta hagi variat o no sigui vigent, es podrà optar per fer una declaració responsable i anotar les dades que l’afectin, excepte el NIF que caldrà continuar aportant còpia del document. El sol·licitant, aquest curs, serà l’alumne.
Els ajuts a atorgar podran ser del 50% o del 100%. Pel proper curs escolar, també existirà un nou llindar pels alumnes d’educació especial amb una disminució igual o superior al 60 %. En tot cas, destacar que s’ha incrementat la renda de tall per al càlcul dels llindars de renda.
Per a més informació, menjadors@girones.cat o al telèfon 972.213.262.
Nota publicada, dijous 23 de març de 2017