Select Page
http://extra.girones.cat/girones/doc/consell/memoria_activitats/memoria2016.pdf
Ja us podeu descarregar la Memòria d’Activitats 2016. Un document que recull les activitats que s’han portat a terme en les diferents àrees del Consell Comarcal del Gironès durant l’any 2016. 

Nota publicada, divendres 31 de març de 2017